Werkwijze

Ons team levert toegevoegde waarde op gebied van kennismanagement voor het bedrijfsleven (bedrijf en/of branche) en voor kennisinstellingen.

Hierdoor komen innovaties snel en met aansprekend resultaat tot stand. En is er méér kennis beschikbaar om te delen:
  • De issues, benodigde kennis c.q. kennispartijen (bedrijf, kennisinstelling) om te komen tot de beoogde innovatie worden in kaart gebracht.
  • Pilotproject wordt gedefinieerd en door kennispartijen (bedrijf, kennisinstelling) uitgevoerd.
  • Nieuw opgedane bedrijfskennis wordt geëvalueerd en gedeeld met betrokken bedrijven.
  • Beschikbare én nieuw verworven kennis wordt door bedrijfsmedewerkers verspreid aan professionals en ook ingebracht bij kennisinstellingen.
  • Onderwijs en onderzoek van kennisinstellingen beschikt zo over de actuele bedrijfskennis.
Wij dragen zorg voor de projectcoördinatie, planning & control en administratieve ondersteuning.

Kernwaarden
Bij het formuleren van ambities hanteert De Praktijkleraar een aantal strategische kernwaarden van waaruit wij opereren: verbeeldingskracht, belangenbehartiging, daadkracht en resultaat.

Kernboodschap hierbij is: alleen ga je vaak sneller, samen kom je verder. Hiermee benadrukken wij onze ambitie de kennis centraal te stellen en het delen ervan positief te stimuleren.
<body> <H1> </h1> </td> </tr> </table> </body>