Home

Een "bouw" bedrijf is vaak druk bezig met innovaties op gebied van product, dienst en/of markt. Sommige ontwerp, constructie, fabricage, assemblage onderwerpen en ontwikkelingen zijn van betekenis als innovatie bij diverse bedrijven die bij een bouwbrancheorganisatie aangesloten zijn.

De innovatieregie is in handen van het bedrijfsleven. Kennisinstellingen zijn nauw betrokken. Wij brengen per issue partijen bijeen, faciliteren en co÷rdineren de kenniscreatie en -circulatie.

Onze toegevoegde waarde is bekend onder de naam "De Praktijkleraar". Centraal staat de WO/HBO student ('built environment', werktuigbouwkunde), dit is de "bouw" professional van morgen. Immers, industriŰle fabricage en assemblage neemt nu snel toe.

Wij de co÷rdinatie. Het bedrijfsleven levert de kennis aan studenten en docenten. De 'praktijkleraar' (bedrijfsmedewerker) verzorgt colleges, projectbegeleiding, bedrijfsbezoeken. En is de evenknie van de 'hoogleraar' (docent, onderzoeker). Samen dragen zij bij aan integraal, innovatief en praktijkgericht beroepsonderwijs en onderzoek.

Intensieve samenwerking van bedrijven met onderwijs/onderzoek levert sprekende resultaten op. Studenten raken tijdens hun opleiding ge´nspireerd en maken bewuste project- en loopbaankeuzes.

Interesse in deze vorm van kenniscreatie en -circulatie? Neem dan contact met ons op.

<body> <H1> </h1> </td> </tr> </table> </body>